Nota legal2019-10-29T14:13:50+00:00

Nota legal

La pàgina web de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., té per objecte donar a conèixer les activitats i l’àmbit d’actuació d’aquesta Societat i del seu Grup d’Empreses, així com d’oferir als seus Usuaris i assegurats l’accés a un conjunt de serveis interactius.

GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (en adelante, GACM SEGUROS GENERALES), té el seu domicili social a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Carretera de Rubí, número 72-74. Edifici Horizon. Figura inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, al Tom 28.610, Foli 193, Full número B- 141511, i en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0679. El seu NIF és l’A79202420.

GACM SEGUROS GENERALES es reserva el dret a modificar, a incorporar, així com a actualitzar, els continguts de la seva pàgina web, quan estimi convenient, sense necessitat de comunicació prèvia als Usuaris, i, en qualsevol cas, rebutjant qualsevol responsabilitat que se’n pugui derivar.

1. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades informem als Usuaris del nostre lloc web www.mascotsegur.es que les seves dades personals són objecte de tractament per part de la societat GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., (societat pertanyent al Grup ACM Espanya) conforme a la nostra Política de Privacitat del Grup ACM Espanya.

2. Privadesa

La web www.mascotsegur.es utilitza galetes, petits fitxers de dades generats a l’ordinador de l’Usuari, que abans de l’abandó d’aquesta pàgina web, obtenen dades originàries del seu ordinador. Aquestes galetes no són nocives i la seva funció és la d’oferir a l’Usuari una atenció més personalitzada quan visiti aquesta web.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

3. Exoneració de responsabilitats

3.1. Per ús indegut

GACM no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús indegut de la informació de la web www.mascotsegur.es.

3.2. Per continguts de tercers

La web propietat de GACM SEGUROS GENERALES pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines i/o albergar dades proporcionades per tercers en virtut de convenis de col·laboració signats amb GACM SEGUROS GENERALES, els quals són completament independents d’aquesta pàgina web.

GACM SEGUROS GENERALES no es responsabilitza ni garanteix l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol entitat o persona, física o jurídica, a través d’aquests enllaços o a través de dades proporcionades per tercers albergades a la web, ni es responsabilitza dels continguts, informacions i imatges que no depenguin de la web propietat de GACM SEGUROS GENERALES, tot i que apareguin en aquesta web en virtut dels esmentats convenis de col·laboració amb tercers.

Sense perjudici d’allò que es disposa en els apartats anteriors, donat cas que AMGEN tingués coneixement efectiu, en compliment amb allò que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que algun dels continguts, opinions i conceptes integrats a la web propietat de GACM SEGUROS GENERALES fossin contraris a la llei, la moral o l’ordre públic, procedirà a la seva retirada.

3.3. Per errades tecnològiques

GACM SEGUROS GENERALES no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, …), motivats per causes alienes a GACM SEGUROS GENERALES; de retards o bloqueigs en l’ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades de GACM SEGUROS GENERALES, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin arribar a ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control de GACM SEGUROS GENERALES. Així mateix, s’exonera GACM SEGUROS GENERALES de qualsevol responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada pel Grup, sempre que procedeixi de fonts alienes.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut i estructura d’aquest lloc web estan protegits pels drets d’Autor. Tota la informació que hi conté és propietat de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
L’accés gratuït a la pàgina web de GACM SEGUROS GENERALES no implica drets o altres llicències per a la reproducció, distribució, manipulació, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc, quedant rigorosament prohibides qualsevol d’aquestes actuacions sense l’autorització expressa de GACM SEGUROS GENERALES.

Queden així mateix protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, i per tractats internacionals, les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d’aquesta web. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis fonts, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals, i serà objecte de tantes accions judicials que corresponguin en Dret.

5. Legislació i Jurisdicció

Qualsevol divergència que pogués sorgir entre GACM SEGUROS GENERALES i qualsevol dels usuaris de la seva pàgina web, amb relació a la seva correcta utilització, serà resolta d’acord amb la legislació espanyola vigent.

Així mateix, si les diferències entre les parts donessin lloc a un conflicte contenciós, aquestes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Truca'ns